Η σημασία των Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης σήμερα σ΄ολόκληρο τον κόσμο, αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα βάθρα στα οποία στηρίζονται οι δημοκρατικοί θεσμοί και εξελίσσονται οι πολιτισμένες κοινωνίες.
Τα Μ.Μ.Ε. θεραπεύουν βασικές ανάγκες του κοινωνικού μας συνόλου, όπως τη δίψα της ειδησεογραφικής πληροφόρησης, την επικοινωνία με τον υπόλοιπο κόσμο και την ευθύνη των εξακριβωμένων γνώσεων, τις οποίες επιθυμεί να έχει ο άνθρωπος.
Αποκαλούν συνήθως τον Τύπο ως την τέταρτη εξουσία. Ο τύπος - γραπτός και ηλεκτρονικός - δεν είναι εξουσία, είναι λειτουργία. Η εξουσία προϋποθέτει την υλική δύναμη της επιβολής των θελήσεών της, πράγμα ασφαλώς που στενεύει και τα όρια της δράσεώς της. Ο Τύπος είναι κάτι πλατύτερο, κοινωνικότερο και ανθρωπινότερο. Λειτουργεί στον χώρο και εκφράζει τον άνθρωπο δημιουργικά, προσδιορίζοντας - μέσα από τους δαιδάλους της καθημερινής επικαιρότητος - τις διαρκέστερες αξίες της ζωής, τις ψυχικές, νοητές και ηθικές δυνάμεις της.

Ο ΤΟΠΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
Ιδιαίτερα ο γραπτός Τύπος και πολύ περισσότερο ο επαρχιακός, στέκεται φρουρός και συμπαραστάτης των αιτημάτων, συμφερόντων και επιδιώξεων του λαού της υπαίθρου και μαζί ένας πολύτιμος αποθησαυριστής των δραστηριοτήτων και εξελίξεών του.
Καθρεπτίζει στις σελίδες του ολόκληρο τον μόχθο, την προκοπή και την ομορφιά της γνήσιας Ελληνικής ζωής, την οποία αξιολογεί και προβάλλει με στοργή και πίστη.
Ακόμη αποτελεί κι έναν υψηλό εθνικό και παιδευτικό παράγοντα, καθώς φθάνει και στον πιο μικρό συνοικισμό, όπου δεν φθάνει καθόλου ο ημερήσιος τύπος. Και αν ο τελευταίος φθάσει σε κάποιες κωμοπόλεις, την επομένη χάνει την επικαιρότητά του, ενώ ο τοπικός περιοδικός Τύπος, παραμένει για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα στα σπίτια των αναγνωστών του, οι οποίοι δένονται δικαιολογημένα μ΄αυτόν. Στα περιοδικά έντυπα ο αναγνώστης δεν διαβάζει μόνο, αλλά “μιλά” και διαμορφώνει κατευθύνσεις, σύμφωνα με τις δικές του απόψεις. Ο περιοδικός Τύπος του ανήκει περισσότερο.

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Εξ άλλου την εκτίμηση ότι ο επαρχιακός τύπος έχει την δική του δυναμική, επιβεβαίωσε έρευνα που διενήργησε η γνωστή εταιρεία PRC, σε μεγάλους Νομούς. Το βασικώτερο συμπέρασμα της έρευνας είναι “η διευρυμένη και δυναμική παρουσία του τοπικού Τύπου στο αναγνωστικό κοινό της περιφέρειας και η μεγάλη συμβολή του στην γενικώτερη ανάπτυξή της”.
Οι τοπικές κοινωνίες εκδήλωσαν την αισιοδοξία τους για το μέλλον των τοπικών φύλλων - και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο. Ειδικώτερα, στο ερώτημα αν έχουν μέλλον οι τοπικές εφημερίδες, θετικά απάντησε το 84,4% του δείγματος στην Καρδίτσα, το 81,9% στη Λάρισα, το 82,5% στο Ηράκλειο και το 75,3% στην Πάτρα. Να σημειωθεί ότι σε ποσοστό από 7,5% ως 13,4% οι ερωτώμενοι απάντησαν με το γνωστό “δεν γνωρίζω, δεν απαντώ”, ενώ οι αρνητικές γνώμες δεν ξεπέρασαν το 12,2%.
Από την έρευνα προέκυψε κι ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο. Ο τοπικός Τύπος κατέχει μια αυτοδύναμη και διαρκή θέση στην αγορά. Οι μελετητές επισημαίνουν ωστόσο, ότι “η θέση αυτή δεν είναι ανταγωνιστική ως προς τον λεγόμενο Αθηναϊκό Τύπο, αλλά συμπληρωματική”. Σύμφωνα με τα κριτήρια των αναγνωστών για την επιλογή των εφημερίδων, “η ενημέρωση για τα τοπικά προβλήματα, καθώς και για τη ζωή της τοπικής κοινωνίας, αποτελούν το βασικό και αναντικατάστατο πλεονέκτημα του Τοπικού Τύπου”.

ΒΑΘΜΟΣ ΔΙΕΙΣΔΥΣΗΣ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
Τ‘ανωτέρω επιβεβαιώνονται και από την μέτρηση για τον βαθμό διείσδυσης του τοπικού Τύπου στο αναγνωστικό κοινό της περιφέρειας και τους καταγόμενους από αυτή, αλλά διαμένοντες στην Αθήνα ή αλλαχού.
Σ΄όλες τις περιοχές διαπιστώθηκε ότι σε κάθε περίπτωση τα ποσοστά διείσδυσης υπερβαίνουν το 65%. Μάλιστα για την επαρχία Γορτυνίας το ποσοστό διείσδυσης ξεπερνά το 90%, αφού όλοι σχεδόν οι συμπατριώτες Γορτύνιοι, είτε διαμένουν στην επαρχία μας, είτε σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδος και το εξωτερικό, διαβάζουν κάποιο τοπικό έντυπο, είτε ως συνδρομητές του, είτε ως λαθραναγνώστες.
Πάντως πλήθος από επίθετα θα μπορούσαν να αποδώσουν τον ρόλο των Μ.Μ.Ε. στο “τοπικό γίγνεσθαι”. Στην τοπική ανάπτυξη και τον τοπικό πολιτισμό: Θεάρεστος, ιεραποστολικός, θετικός, αναντικατάστατος, μορφωτικός, δημιουργικός και τόσα άλλα.
Είναι όμως αλήθεια και κυρίως από την δεκαετία του 80, ότι ο τοπικός περιοδικός Τύπος λειτούργησε σαν δίαυλος και καταλύτης πολλές φορές του τοπικού προβλήματος ή της τοπικής πολιτιστικής ανάπτυξης. Ήταν και είναι το εργαλείο προώθησης των τοπικών προβλημάτων της πέρα των Αθηνών Ελλάδος προς τις κεντρικές αρχές. Αλλά και αντίστροφα.
Η σχέση του επαρχιακού περιοδικού Τύπου, είναι το ίδιο το τοπικό πρόβλημα ή προέκταση ή καλλίτερα η ίδια η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Στην μικρή κοινωνία της επαρχίας τα πάντα σχεδόν είναι είδηση και φυσικά γεγονός άξιο αναφοράς. Η χαρά, η λύπη, το όποιο κοινωνικό μικρό ή μεγάλο γεγονός είναι κοινό. Αφορά όλους. Η εφημερίδα δεν είναι τίτλος, αλλά η εφημερίδα μας.
Ο στίβος, το πεδίο της μάχης πολλές φορές, το εργαλείο προώθησης της κάθε μορφής διαλόγου ή και αγώνα, δεν είναι άλλος από τον τοπικό Τύπο. Τα τοπικά Μ.Μ.Ε. Πίσω δε από τον κάθε τίτλο του τοπικού εντύπου, πολλές φορές, κρύβονται συχνά μια σειρά δημιουργών, κάθε μορφής: Λαογράφοι, μελετητές, ιστορικοί, ιστοριοδίφες, απλοί άνθρωποι. Κάποιοι όμως σίγουρα δημιουργούν και κρατάνε ψηλά αυτό που λέμε συλλογικές δραστηριότητες, προβληματισμό, παράδοση, συλλογική παρέμβαση στην Περιφέρεια, στην Νομαρχία, στον Δήμο.

ΣΧΕΣΗ ΤΟΠΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ-ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Κι’ εδώ θα ήθελα ν΄ αναφερθώ για λίγο στη σχέση του τοπικού περιοδικού Τύπου με την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού λάβουμε σοβαρά υπόψη το ποσοστό αναγνωσιμότητος των τοπικών εντύπων, που βεβαίως δικαιολογείται από την ανάγκη των κατοίκων για πληρέστερη ενημέρωση, σε θέματα που αφορούν τον τόπο τους και τους ίδιους και για περισσότερη συμμετοχή τους σ΄αυτά.
Έτσι λοιπόν ο Τύπος της κάθε περιοχής, γίνεται βήμα έκφρασης των απόψεων της κοινής γνώμης, απ΄ όπου μπορεί και προβάλλεται η βούλησή της, επισημαίνονται προβλήματα και παραλείψεις και δίδεται η δυνατότητα ανοιχτής επικοινωνίας και συνεργασίας με τις τοπικές αρχές.
Η Τοπική λοιπόν Αυτοδιοίκηση μέσω του Τοπικού Τύπου:
- Ενημερώνει
- Προβάλλει
- Ευαισθητοποιεί και
- Υποκινεί τον πολίτη.
Ο τοπικός Τύπος από την πλευρά του:
- Προσφέρεται ως ανοιχτό βήμα διαλόγου που διευκολύνει την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ των δύο πλευρών.
- Προβάλλει και ελέγχει τις πράξεις της τοπικής εξουσίας, των οικονομικών και κοινωνικών εταίρων, του λαού.
- Συμβάλλει στην κινητοποίηση - όταν χρειάζεται - των δημοτών παρέχοντάς τους ταυτόχρονα τα αναγκαία εφόδια για την διαμόρφωση της άποψης.
- Φέρνει κοντά τον πολίτη στην κάθε μορφής τοπική εξουσία.
- Συντηρεί τους δεσμούς της εσωτερικής και εξωτερικής μετανάστευσης με τον τόπο καταγωγής, αποτελώντας τον συνδετικό κρίκο και την γέφυρα επικοινωνίας με την γενέτειρα γη.
- Αναδεικνύει και καλλιεργεί την παράδοση, τα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία, τις τέχνες, την ιστορία, τον αθλητισμό.
- Ενημερώνει τον πολίτη για τα κάθε είδους αναπτυξιακά προγράμματα, ιδίως αυτά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αποτέλεσμα να συμβάλλει σημαντικά στην ανάπτυξη της περιφέρειας.
Ενδεικτικά αναφέρω εδώ ότι στην επαρχία Γορτυνίας και χάρις στον τοπικό Τύπο, δεκάδες συμπατριώτες συμμετείχαν σε προγράμματα αγροτουρισμού, δημιουργίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων κ.α. είτε από τα γνωστά LEADER, είτε απ΄ ευθείας από το Υπουργείο Γεωργίας και την Περιφέρεια, επιχορηγηθέντες συνολικά με εκατοντάδες εκατομμύρια δραχμές. Ακόμη πλήθος συμπατριωτών έχουν λάβει μέρος σε επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια της Ευρωπαϊκής Κοινότητος, που τα πληροφορήθηκαν από τον τοπικό Τύπο.

ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΗ ΣΧΕΣΗ
Οφείλω ακόμη να επισημάνω ότι η δραστηριοποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι αλληλένδετη με την αναβάθμιση και τόνωση του Τοπικού Τύπου. Είναι εύλογο ότι οι λειτουργίες του επαρχιακού Τύπου, δηλαδή ο έλεγχος των πράξεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και η δημοσιότητα των ενεργειών της, ωθούν θετικά την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο Τοπικός Τύπος, αναβαθμίζεται όταν τροφοδοτείται από σημαντικά γεγονότα, τα οποία αποτελούν έδαφος σχολιασμού και δημιουργούν κίνηση στην τοπική κοινωνία.
Είναι δε αλήθεια ότι τα τελευταία χρόνια, που η ελληνική περιφέρεια έχει αρχίσει να ζωντανεύει, κυρίως με έργα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα, ο Τοπικός Τύπος αναθερμένεται.
Πρέπει ακόμη ν΄ αναφέρουμε ότι για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ο Τοπικός Τύπος είναι ένα προνομιακό πεδίο προβολής όλων των ζητημάτων εκείνων που σχετίζονται με την τοπική ανάπτυξη. Μέσα απ΄ αυτόν η Τοπική Αυτοδιοίκηση πληροφορεί τους κατοίκους της περιοχής για τα έργα που γίνονται και τις επιπτώσεις τους στις παρεμβάσεις που σχεδιάζει. Ενημερώνει την κοινή γνώμη για πιθανές αντιπαραθέσεις και συγκρούσεις με επιμέρους συμφέροντα, που εμφανίζονται σε πράξεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο την κοινή ωφέλεια. Τέλος εισπράττει μέσα από τις τοπικές εφημερίδες τις αντιδράσεις και την κριτική, ώστε να διαμορφώνει κάθε φορά τη στάση της.
Έτσι λοιπόν ο ρόλος του Τοπικού Τύπου είναι αποφασιστικός, ειδικά για την αναπτυξιακή προσπάθεια της Αυτοδιοίκησης.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΠΟΡΕΙΑ
Γι’ αυτό οι φορείς του τόπου μας: Περιφέρεια, Νομαρχία και Δήμοι, θα πρέπει να κατανοήσουν την δύναμη που μπορεί ν΄ αναδειχθεί μέσα από τον τοπικό Περιοδικό Τύπο και οφείλουν να συνεργήσουν σε μια παράλληλη πορεία με τον εκδοτικό και δημοσιογραφικό κόσμο σ΄αυτήν την κατάκτηση, με τον σωστό τρόπο, με πλαίσια διαφάνεια και με όρους αμοιβαίας κατανόησης αλλά και στήριξης.
Επιβάλλεται να επισημάνω εδώ, ότι οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, δεν πρέπει να αποφεύγουν την δοκιμασία της δημόσιας και αυστηρής κριτικής, αλλά να αναζητούν το επιχείρημα και την τεκμηριωμένη άποψη, που δικαιολογεί και καθιερώνει την ορθότητα και το βάσιμο των επιλογών και ενεργειών τους. Από την άλλη μεριά και η δημόσια κριτική πρέπει να κινείται σε πλαίσια σεβασμού της αισθητικής άποψης και των αξιών του κοινού, χωρίς να κάνει εξαντλητική χρήση της απόλυτης ελευθερίας του λόγου που καλώς παρέχουν οι υφιστάμενοι θεσμικοί κανόνες, στην φερόμενη και ως τέταρτη εξουσία.
Έτσι θα αναπτυχθεί ένα ισορροπημένο σύστημα συμμετοχικής επικοινωνίας, που όχι μόνο μπορεί να συμβάλλει στην υπηρεσία ανοικτού και διαρκούς διαλόγου, μεταξύ τοπικών αρχών και πολιτών, αλλά μέσω αυτού μπορεί να συντελέσει στην ενεργοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ουσιαστικοποίηση της αποκέντρωσης και την ισχυροποίηση της τοπικής μας δημοκρατίας.

ΣΥΝΤΕΛΕΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
Απ’όσα λοιπόν παραπάνω εξέθεσα βγαίνει αβίαστα το συμπέρασμα ότι ο ρόλος του Τοπικού Τύπου και γενικώτερα των τοπικών Μαζικών Μέσων Ενημέρωσης, είναι καθοριστικός και αποφασιστικός για την αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλουν οι βασικοί φορείς της περιφέρειας: Περιφερειάρχες, Νομάρχες, Δήμαρχοι και Κοινοτάρχες με τα θεσμοθετημένα όργανά τους.
Εμείς δε οι εκδότες του Τοπικού Τύπου, με τους χιλιάδες των αναγνωστών μας, είμαστε σε θέση να βοηθήσουμε σημαντικά την ανόρθωση και την ανάπτυξή της, εάν οι τοπικοί άρχοντες κατ΄αρχήν και της κεντρικής εξουσίας κατά κύριο λόγο, θελήσουν να αντιληφθούν ισότιμα τις προσπάθειές μας, οι οποίες - είμαστε βέβαιοι - είναι και δικές τους, προς το καλώς εννοούμενο συμφέρον των πολιτών. Διότι πράγματι οι καιροί είναι πονηροί. Θα τολμήσω να πω “επικίνδυνα κακοί”.
Εξ άλλου εμείς οι δημοσιογράφοι - εκδότες, δεν είμαστε μόνον επαγγελματίες. Είμαστε πνευματικοί άνθρωποι και υπεύθυνοι πολίτες. Αφουγκραζόμαστε την κοινωνία και μεταφέρουμε μηνύματα, επηρεάζοντας κατά ένα σημαντικό ποσοστό, σκέψεις και απόψεις.
Κι΄ εδώ επιτρέψτε μου να αναφέρω τα συναισθήματα που προσωπικά ένοιωσα, όταν σε κάποια διαδρομή του δύσβατου οδοιπορικού μου στην Γορτυνία το περασμένο καλοκαίρι και συγκεκριμένα στο μικρό χωριό Πέττα του Δήμου Κοντοβάζαινας, με τους 5 μόνιμους κατοίκους του, συνάντησα 70χρονο τσοπάνη να διαβάζει στην ερημιά την εφημερίδα μου! Σταμάτησα και όταν του συστήθηκα μ΄ αγκάλιασε λέγοντάς μου: ”Παίρνω την εφημερίδα σου από τότε που κυκλοφορούσε με τον τίτλο “Λάδωνας” και την έχω πάντα σαν ευαγγέλιο. Κάθε φύλλο το ξεκοκκαλίζω 4-5 φορές μέχρι να έλθει το επόμενο. Είναι η μόνη μου συντροφιά κι επαφή με τον έξω κόσμο”. Και με ξεπρόβαλλε μ΄ ένα δεμάτι ρίγανη που είχε μαζέψει, αφού ήταν αδύνατο να δεχθώ ένα ζωντανό αρνί που μου πρόσφερε φορτικά, αλλά μέσα από την καρδιά του! Ήταν όντως για μένα, από τις ευτυχέστερες στιγμές που ένοιωσα σαν δημοσιογράφος και εκδότης!


ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΜΑΣ
Κλείνοντας την εισήγησή μου, οφείλω να ομολογήσω ότι στο έργο μας εμείς οι Αρκάδες Εκδότες - Δημοσιογράφοι, έχουμε συμπαραστάτες και συνεργάτες τους εκατοντάδες Αρκαδικούς Συλλόγους, εσωτερικού και εξωτερικού , οι οποίοι αποτελούν την σπονδυλική στήλη της Αρκαδίας και εν πολλοίς έχουν αντικαταστήσει το επίσημο κράτος στα ισάριθμα περίπου χωριά μας.
Χιλιάδες δε έργα κοινής ωφελείας, όπως πλατείες, δρόμοι, τουριστικά περίπτερα, πολιτιστικά κέντρα, επισκευές εκκλησιών, σχολικών κτιρίων και κοινοτικών καταστημάτων, εξωραϊσμοί κοινοχρήστων χώρων, ηρώα, γήπεδα, παιδικές χαρές και τόσα άλλα, σημερινής αξίας πολλών δισεκατομμυρίων, φέρουν την σφραγίδα των. Και αν δεν υπήρχαν οι Σύλλογοί μας, πιστεύω ακράδαντα ότι ειδικά η Γορτυνία προ πολλού θα είχε σβήσει και τώρα θα ψυχορραγούσε.
Οι Σύλλογοί μας είναι ακόμα οι θεματοφύλακες των πατρογονικών παραδόσεων, οι θησαυριστές του λαογραφικού μας πλούτου, οι οικοδόμοι της πολιτιστικής προβολής και αναπτύξεως όλης της Αρκαδίας
Και αυτοί που αναμειγνύονται στις διοικήσεις των Συλλόγων μας είναι πραγματικοί ήρωες. Αυτοί άλλωστε είναι οι δέκτες που με τις ευαίσθητες κεραίες των, σε στενή συνεργασία και επαφή με το ντόπιο στοιχείο, συλλαμβάνουν τα προβλήματα, τα επεξεργάζονται σε βάθος, τα προβάλλουν δημόσια, βρίσκουν λύσεις και αγωνίζονται σε κάθε αρμόδια αρχή για την πραγμάτωσή τους.
Όμως ακούνε πολλές φορές τα “εξ αμάξης” άδικα από συμπατριώτες, που τίποτε απολύτως δεν προσφέρουν, αλλά μόνον ξέρουν να κάνουν κακόπιστη κριτική, “κριτική καφενείου” κατά το κοινώς λεγόμενο, επαληθεύοντας τη λαϊκή ρήση, ότι “όσοι είναι έξω από το χορό πολλά τραγούδια ξέρουν”! Ας μην απογοητεύουμε τους ήρωες αυτούς. Ας συμπαραστεκόμαστε στο έργο τους, που είναι έργο σωτηρίας των χωριών μας και ολόκληρης της επαρχίας μας.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΔΗΜΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ-Μ.Μ.Ε.
Όμως για να γίνει αυτό, θα πρέπει να υπάρξει και στενή συνεργασία τωνΔήμων της Γορτυνίας, με τους Συλλόγους και τον Τοπικό Τύπο. Για τον τελευταίο όπως προανέφερα, είναι κάτι το δεδομένο, αφού η συνεργασία του είναι άψογη και αρμονική με τους Δήμους και με τους Συλλόγους μας.
Εκεί όμως που υπάρχουν κάποια προβλήματα, είναι στις σχέσεις Δήμων και Συλλόγων, όπου σε κάποιες περιοχές, οι Δήμαρχοι προσωπικά βλέπουν δυστυχώς ως ανταγωνιστές τους Συλλόγους! Και δεν είναι υπερβολή αν αποκαλύψω ότι επειδή όλοι σχεδόν οι Σύλλογοι έχουν έδρα την Αθήνα, κάποιοι Δήμοι τους θεωρούν ως ξένο σώμα προς αυτούς!
Οι Δήμαρχοι με τους Δημοτικούς και Τοπικούς των Συμβούλους, θα πρέπει να καταλάβουν ότι τα μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων των Συλλόγων, προσφέρουν σημαντικώτατο έργο στα χωριά μας, βάζοντας πάντα βαθειά το χέρι στην τσέπη και χωρίς κανένα προσωπικό όφελος. Αντίθετα πολλοί από τους Δημοτικούς άρχοντες, όλο και κάποιο όφελος έχουν, είτε αυτό λέγεται “έξοδα παραστάσεως” είτε “έξοδα κινήσεως”, είτε “μελλοντική σύνταξη”, είτε οτιδήποτε άλλη παροχή.

ΔΥΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Θα πρότεινα λοιπόν και προκειμένου να υπάρχει στενή συνεργασία Δήμων και Συλλόγων, όπως τα μεν Δημοτικά Συμβούλια εκλέγουν δύο Συμβούλους- Συνδέσμους με τους Συλλόγους (έναν από τον πλειοψηφίσαντα συνδυασμό και ένα της μειοψηφίας), οι δε Σύλλογοί μας να ορίζουν κι΄ αυτοί ένα μέλος του Δ.Σ. των, που να έρχεται σε επαφή με την Δημοτική Αρχή όπου ανήκει το χωριό τους.
Ακόμη για κάθε Δήμο, να γίνονται δύο ευρείες συσκέψεις τον χρόνο, η μια στην Αθήνα κατά την χειμερινή περίοδο και η άλλη στην έδρα του Δήμου ή άλλο Δημοτικό Διαμέρισμα κατά την θερινή περίοδο.
Εκεί θα δίνεται η δυνατότητα και ευκαιρία να συζητούνται ενδιαφέροντα θέματα και να γίνονται διάφορες προτάσεις. Σίγουρα έτσι θα επιβοηθείται σημαντικά το έργο του κάθε Δημάρχου και αναμφισβήτητα θα κερδίζει ο τόπος μας.
Εύχομαι οι προτάσεις μου αυτές να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους ενδιαφερόμενους φορείς της Αρκαδίας

Κωνσταντίνος Π. Καλύβας
Πτυχιούχος πολιτικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου
και Σχολής Δημοσιογραφίας,
Εκδότης - Διευθυντής της εφημερίδος “ΓΟΡΤΥΝΙΑ”
που εκδίδεται ανελλιπώς από το 1970,
Α’ Αντιπρόεδρος της Ένωσης Δημοσιογράφων Ιδιοκτητών Περιοδικού Τύπου,
Μέλος των Διεθνών Οργανώσεων Τύπου FIPP και FAEP Πρόεδρος του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Υποτροφιών Γ. Σακελλαρίου,
Επίτιμος Πρόεδρος, και Μεγ. Ευεργέτης της Παγγορτυνιακής Ενώσεως,
Πρόεδρος του Συνδέσμου Αρκάδων Ζωγράφου Πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Πρωτοβουλίας Συνδέσμου Αρκάδων όλης της χώρας,
ενώ διετέλεσε και καθηγητής για πολλά χρόνια σε ιδιωτικές Σχολές Δημοσιογραφίας.
Γραφεία: Πατησίων 14 - Τ.Κ. 10677
Τηλ. 210.38.01.701 - Φαξ 210.38.07.893 - Κινητό 6944.35.34.60
Ε-mail: gortynia@ath.forthnet.gr