Ιστορία
Μιλώντας για τη Αρκαδία του σήμερα, προσεγγίζουμε – από πλευράς φυσικού περιβάλλοντος- σε μεγάλο βαθμό την Αρκαδία του χθες , κυρίως όσον αφορά τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, του κλίματος που την κάνει τόσο ξεχωριστά διαφορετική .

Εδώ η αστυφιλία, η μετανάστευση και συνεπακόλουθα η εγκατάλειψη του αγροτικών εκμεταλλεύσεων επέτρεψε το μεγαλύτερο μέρος του φυσικού περιβάλλοντος να παραμείνει ανέγγιχτο και να θυμίζει την Αρκαδία των προγονών μας, των παιδικών μας χρόνων.

Βεβαίως υπάρχουν και εδάφη που η υπερεκμετάλλευση και η αλόγιστη χρήση χημικών λιπασμάτων (Μεγαλόπολη, Λεωνίδιο κλπ.) τα έχουν απαξιώσει σε μεγάλο βαθμό. Ας ελπίσουμε ότι τα προβλήματα αυτά θα παραμείνουν τοπικά και δεν θα επεκταθούν «χάριν της προόδου».

Παράλληλα τα αδιέξοδα της σημερινής «συμβατικής» γεωργίας (υψηλό κόστος, μείωση των επιδοτήσεων, χαμηλές τιμές σε μη ανταγωνιστικά προϊόντα) έχουν οδηγήσει το μεγαλύτερο μέρος του αγροτικού πληθυσμού σε οικονομική δυσπραγία, που πολλές φορές φτάνει στα όρια της φτώχειας με αποτέλεσμα για μια ακόμη φορά την επιλογή της εσωτερικής μετακίνησης σε πιο σίγουρες πηγές εσόδων (εργάτες, η τεχνίτες στα αστικά κέντρα) αποδυναμώνοντας έτσι την αρκαδική ύπαιθρο

Κάτω από αυτές τις συνθήκες η Βιοκαλλιέργεια βρήκε πρόσφορο έδαφος στην Αρκαδία από τις αρχές του 1994, όταν άρχισαν να εντάσσονται τα πρώτα αγροκτήματα σύμφωνα με ευρωπαϊκό κανονισμό 2092/91 πιστοποίησης και ελέγχου βιολογικών προϊόντων.

Σύντομα ιδρύεται και η Ένωση Βιοκαλλιεργητών Αρκαδίας, η οποία παρουσιάζει ένα πλούσιο έργο δραστηριότητας και ενημέρωσης, γρήγορα οι Βιοκαλλιεργητές από 30 γίνονται 180. σε όλες σχεδόν τις περιοχές της Αρκαδίας με κύριες καλλιέργειες : αμπέλι , κάστανα, ελιές, κηπευτικά και πρόσφατα κτηνοτροφικά προϊόντα ...

Οι δραστηριότητες όμως αυτές που συνεχίστηκαν και τα επόμενα χρόνια δεν μπόρεσαν να περάσουν στο επόμενο στάδιο, της οργάνωσης ενός δικτύου επισκέψιμων αγροκτημάτων σε όλη την Αρκαδία.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός, ότι δεν έγινε κατανοητό, ότι η Βιοκαλλιέργεια δεν είναι μια γεωργία, που δεν χρησιμοποιούμε χημικά λιπάσματα, αλλά μια άλλη φιλοσοφία και σχέση του παραγωγού με το φυσικό περιβάλλον

Δυνατότητες - προοπτικές
Στα αδιέξοδα αυτά η Βιοκαλλιέργεια έχει να προτείνει ένα πρότυπο μικρών η μεσαίων οικογενειακών μονάδων, που ασχολούνται με την παραγωγή επώνυμων ποιοτικών προϊόντων, οργανώνουν επισκέψιμα αγροκτήματα και μέσω αυτών έρχονται σε επαφή με τον καταναλωτή δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης και κατανόησης .

Το πρότυπο αυτό δοκιμασμένο σε πολλές χώρες της Ευρώπης, έχει την δυνατότητα, εκτός από του ότι είναι βιώσιμο οικονομικά, να προάγει την φιλοσοφία της αρμονικής συμβίωσης του ανθρώπου με το φυσικό περιβάλλον αναγνωρίζοντας τον εαυτό του σαν αδιάρρηκτο μέρος του Σύμπαντος.
Ιδέες που δίνουν μια νέα προοπτική στις ξεπερασμένες ιδεολογίες και στα αδιέξοδα των προσωπικών σχέσεων και αναζητήσεων

Ας φροντίσουμε λοιπόν να παντρέψουμε τις ιδέες της Βιοκαλλιέργειας με τις ιδέες του Αρκαδισμού και να προσκαλέσουμε νέους ανθρώπους με αγωνίες και οράματα να έρθουν να ζήσουν στην Αρκαδία τονώνοντας έτσι τον γηρασμένο και κουρασμένο κοινωνικό ιστό της Αρκαδίας.

Προτάσεις
1η Ενημέρωση μέσω των υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης των δυνατοτήτων της κάθε περιοχής (τοπικά αγροτικά προϊόντα, μικρές κτηνοτροφικές μονάδες, ανάπτυξη αγροτουρισμού) τις διαθέσιμες αγροτικές εκτάσεις (προς ενοικίαση η εκμετάλλευση) τα υπάρχοντα κοινοτικά προγράμματα ενισχύσεων και τέλος την διάθεση της τοπικής κοινωνίας να υποστηρίξουν καινοτόμες προτάσεις
Η παρούσα ιστοσελίδα θα μπορούσε να φανεί χρήσιμη στην παροχή τέτοιων πληροφοριών.

2η Οργάνωση ενός δικτύου προώθησης των παραγόμενων βιολογικών και παραδοσιακών προϊόντων, αλλά και υπηρεσιών στην Ελληνική αλλά και διεθνή αγορά.

Το Επιμελητήριο Αρκαδίας κάνει φιλότιμες προσπάθειες για την προώθηση των αρκαδικών προϊόντων, αλλά είναι εμφανής πλέον η έλλειψη ενός οργανωμένου γραφείου, που να αξιοποιήσει κατ’ ελάχιστο την Αρκαδική παρουσία στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Γνωρίζοντας τα προβλήματα της δημόσιας διοίκησης και την αδυναμία συνεννόησης των παραγωγών σε συνεταιριστικό επίπεδο, φαίνεται πιο λειτουργική και βιώσιμη η ιδέα της ανάπτυξης της ιδιωτικής πρωτοβουλίας στο θέμα αυτό, που όμως να σέβεται την φιλοσοφία της Βιοκαλλιέργειας, την ιστορία και τον πολιτισμό της Αρκαδίας.

3η Δημιουργία ενός λογότυπου για τα αρκαδικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία πρέπει να τηρούν ορισμένες προδιαγραφές ποιότητας και υγιεινής Το λογότυπο αυτό θα μπορούσε να συνδυαστεί με την ιστορία και τον μύθο της περιοχής και να είναι ευρέως αναγνωρίσιμο

4η Καμπάνια στην οποία να συμμετέχουν φορείς, ομάδες, άτομα προκειμένου να χαρακτηριστεί η Αρκαδία ως ευαίσθητη οικολογικά περιοχή. Ταυτόχρονα να γίνει προσπάθεια για τον περιορισμό των χημικών παρεμβάσεων, τη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων, τη λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής απορριμμάτων κλπ.

Η υιοθέτηση της πρότασης αυτής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει ιδιαίτερη σημασία καθώς από την ορθή διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων της Αρκαδίας, εξαρτάται η οικονομία, αλλά και η υγεία των πληθυσμών των γειτονικών νομών (Αργολίδα, Μεσσηνία, Λακωνία)

Επίλογος
Οι προτάσεις αυτές θα μπορούσαν να εμπλουτιστούν με ιδέες και παρατηρήσεις δικές σας, η Αρκαδία έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει πρότυπο ζωής και ανάπτυξης, όπου ο μύθος και η ιστορία δένουν αρμονικά σε ένα περιβάλλον, που επιτρέπει στους ανθρώπους να είναι ελεύθεροι.

Ευάγγελος Καλόγρης
Βιοκαλλιεργητης Οινοποιός
Κάψια Μαντινείας
kalogris@acn.gr