Την είσήγηση του Καθηγητή Levent Kayapinar μπορείτε να την διαβάσετε :

Στην τουρκική γλώσσα, απο τα link    PDF     MS WORD .

Στην Ελληνική γλώσσα, απο τα link    PDF     MS WORD.